top of page

ברוכים הבאים להדרכה על אתר נוני

אנא עקבו אחר השלבים, ומלאו אחר ההוראות

שלב 1

מילוי טפסים: הצהרת בריאות שנתית + חוזה התקשרות

הדרכה מהמחשב

שלב 1

הדרכה מהסלולר

שלב 2

הרשמה והתחברות: הדרכה איך להרשם לאתר, ואיך להתחבר אחרי אישור מנהל

הדרכה מהמחשב

הדרכה מהסלולר

שלב 3

סקירה קצרה על האתר

הדרכה מהמחשב

הדרכה מהסלולר

הדרכת זום

bottom of page