top of page

דמי רישום

אופס... כנראה שכחתם למלא את כל הטופס, נא הקפידו למלא את הטופס במלואו, והכי חשוב לאשר!

300 שח מקדמה עבור דמי רישום וביטוח הילד ניתנו במעמד הרישום, ואינם מופחתים מסכום הגן בעת הכניסה.
ידוע להורה כי מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי הרישום בעת ביטול ההרשמה, אם עברו 48 שעות.

טופס דמי רישום נשלח בהצלחה. תודה

bottom of page