top of page

הדרכות האתר

היי שני,

כאן זה לא הפקולטה למדעי המחשב, כולה הדרכה עיניינית בלימוד ותפעול האתר.

אל תלחצי רק הביטי ולמדי.

  • Youtube

לערוץ ההדרכות של גן נוני
לחצי PLAY

bottom of page